EMPORIA CITY RESIDENCE


Spoločnosť Cubica, s.r.o. sa v súčasnosti zapája do partnerskej spolupráce na projekte Emporia City Residence vo Zvolene. Ponukou činností a produktov sa bude spolupodieľať na tvorbe a realizácií interiérov v tomto bytovom komplexe.

Comments are closed.